Intel® Server Board cập nhật chương trình cơ sở dòng S2400GP cho Giao diện chương trình cơ sở mở rộng (EFI)

16591
5/13/2013

Giới thiệu

Bản tải xuống này bao gồm gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho Dòng Intel® Server Board S2400GP và dòng Hệ thống Máy chủ Intel® P4000GP (01.06.0002 (fru108)).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 23.2 MB
  • SHA1: B43C7763B90E39513B8807CE09EFB1D71BCDED70

Mô tả chi tiết

Đối với bản phát hành chương trình cơ sở cuối cùng R02.06.E006

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống sau:

  • BIOS hệ thống: 01.06.0002
  • Chương trình cơ sở ME: 02.01.05.107
  • Chương trình cơ sở BMC: 01.16.r4010
  • FRUSDR: 1.08

Ghi chú quan trọng


Tất cả các bản cập nhật được cung cấp trong gói này là Giao diện Chương trình cơ sở mở rộng (EFI) dựa trên (trừ khi có ghi lưu ý khác). Để chạy các bản cập nhật này, bạn phải khởi động hệ thống sang EFI Shell được nhúng, sau đó truy cập vào thiết bị USB hoặc đĩa cứng có chứa các bản cập nhật phần mềm hệ thống.

Phần mềm chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong mã nguồn.

Mã nguồn mở cho chương trình cơ sở Bộ điều khiển quản lý bảng cơ sở (BMC) có sẵn để tải xuống.


Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.