Intel® Server Board cập nhật vi chương trình S2600IP Bo mạch Trạm làm việc Intel® W2600CR cho Giao diện chương trình cơ sở có thể mở rộng (EFI)

16564
5/24/2014

Giới thiệu

Intel® Server Board S2600IP và Bo mạch Trạm làm việc Intel® gói cập nhật vi chương trình W2600CR cho Giao diện chương trình cơ sở có thể mở rộng (EFI)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 26.5 MB
  • SHA1: D9344006F76499DB93B4881DB467F9E275FB7F30

Mô tả chi tiết

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống sau:

BIOS hệ thống - 02.03.0003
Chương trình cơ sở ME - 02.01.07.328
Chương trình cơ sở BMC - 01.21.6038
FRUSDR - 1.12

GHI CHÚ QUAN TRỌNG:
- Tất cả các bản cập nhật được cung cấp trong gói này là dựa trên Giao diện Chương trình cơ sở Mở rộng (EFI) (trừ khi có ghi lưu ý khác). Để chạy các bản cập nhật này, bạn phải khởi động hệ thống sang EFI Shell nhúng và sau đó truy cập vào thiết bị USB hoặc đĩa cứng có chứa các bản cập nhật phần mềm hệ thống.

*************************************************************************************
YÊU CẦU PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM HỆ THỐNG
*************************************************************************************
Nội dung của gói cập nhật này được sử dụng để cập nhật Chương trình cơ sở hệ thống cho các Sản phẩm máy chủ Intel sau:
- Dòng hệ thống máy chủ Intel(R) P4000IP
- Dòng Hệ thống Máy chủ Intel(R) R2000IP
- Hệ thống máy trạm Intel(R) dòng P4000CR
Chỉ có thể sử dụng gói cập nhật này nếu bo mạch có các phiên bản BIOS/ME/BMC/FRUSDR sau đây:
- BIOS 01.03.0002
- ME 02.01.05.69
- BMC 01.00.2812
- FRUSDR 1.03
Các tiện ích dùng để cập nhật Chương trình cơ sở hệ thống là:
- iflash32 11.0 bản dựng 8
- FWPIAUPD 11.0 bản dựng 6
- Bản dựng FRUSDR 11.0 9
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=23126
Phần mềm chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong mã nguồn.
Mã nguồn mở cho chương trình cơ sở BMC có sẵn để tải xuống. Sao chép và dán URL sau vào cửa sổ địa chỉ trình duyệt của bạn:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=21081

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.