bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows XP* (exe)

16543
2/13/2013

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt phiên bản bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® 14.51.11.5437 (6.14.10.5437) cho Windows XP*, 32-bit.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows XP family*
  • Kích thước: 22.8 MB
  • SHA1: 23B7703CEBB287EF4E919762789F7E53D3403C9D

Mô tả chi tiết

Kết thúc cuộc đời

Vì Phần mềm này liên quan đến các sản phẩm "Kết thúc vòng đời", nó có thể chứa các lỗ hổng bảo mật. Intel không có ý định cung cấp các bản cập nhật để giảm thiểu bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong Phần mềm này, cho dù hiện đã biết hay được phát hiện trong tương lai. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, KHÔNG VI PHẠM HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Intel không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác trong Phần mềm.

Để biết thêm thông tin hỗ trợ, hãy xem Tùy chọn hỗ trợ cho các sản phẩm đồ họa Intel® đã ngừng sản xuất.

Mục đích

Gói trình điều khiển phần mềm này sẽ cài đặt bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho sản phẩm được liệt kê trong tệp readme. Các trình điều khiển này sẽ không hoạt động với bất kỳ sản phẩm nào khác. Xem tệp README để biết thông tin cài đặt và GHI CHÚ PHÁT HÀNH để biết chi tiết phiên bản trình điều khiển. Gói trình điều khiển này chứa phiên bản 14.51.11.5437 (6.14.10.5437) cho Windows XP*.


Sử dụng

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với linh kiện của mình không? Chạy Intel® Driver & Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển hoặc phần mềm.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Nhận hỗ trợ

Diễn đàn Cộng đồng Hỗ trợ Đồ họa là một cuộc trao đổi ngang hàng được giám sát dành cho cộng đồng Đồ họa Intel. Vui lòng theo liên kết này để đăng ký và tham gia diễn đàn.

Bạn cũng có thể truy cập Hỗ trợ cho Trình điều khiển Đồ họa Intel® bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng.


Trợ giúp bổ sung

Xác định Bộ điều khiển Đồ họa Intel® của bạn


Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.


Chủ đề liên quan

Intel® Graphics Driver câu hỏi thường gặp

Trang web của nhà sản xuất máy tính

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.