Intel® PROSet / Phần mềm không dây và trình điều khiển cho Windows 7 *

16502
2/18/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt Intel® PROSet / Phần mềm WiFi không dây 21.40.5 bao gồm trình điều khiển cho Windows 7 *. Phiên bản trình điều khiển có thể khác nhau tùy thuộc vào bộ điều hợp không dây được cài đặt.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 7, 32-bit*
 • Kích thước: 145.9 MB
 • SHA1: F0B8B88753B6013A8D97A726D7633B2C5C02AB10
 • Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 174.7 MB
 • SHA1: 82BA54FCA9973F43263FBC610D88348A7AF9E4AE

Mô tả chi tiết

Thông báo quan trọng

Xin lưu ý rằng phiên bản trình điều khiển 21.40.5 là phiên bản cuối cùng có sẵn của trình điều khiển không dây cho Hệ điều hành Windows*7 và Windows* 8.1. Phần mềm này đã kết thúc vòng đời và sẽ không có hỗ trợ bổ sung nào được cung cấp cho các trình điều khiển này.

Mục đích

Phần mềm Intel® PROSet/Wireless WiFi được khuyến nghị cho người dùng cuối, bao gồm cả người dùng gia đình và khách hàng doanh nghiệp không cần các công cụ quản trị CNTT nâng cao.

Phần mềm và trình điều khiển

Intel PROSet/Phần mềm WiFi không dây (bao gồm trình điều khiển) cho Windows 7*:

 • WiFi_21.40.5_PROSet32_Win7.exe (32-bit)
 • WiFi_21.40.5_PROSet64_Win7.exe (64-bit)

Phiên bản phần mềm Intel PROSet/Wireless WiFi = 21.40.5

 • Phiên bản trình điều khiển = 19.10.21.1 cho Windows 7 cho 18265, 8265, 3168, 18260, 8260, 17265, 7265 (Rev. D) và 3165.
 • Lưu ý: Phiên bản phát hành phần mềm này không bao gồm trình điều khiển mới cho bộ điều hợp Intel Wireless 7265 Family (Rev.C), Intel Dual Band Wireless-AC 3160 và Intel®® Wireless 7260 Family. Vui lòng tham khảo liên kết sau để biết trình điều khiển mới nhất hiện có tại đây.

Ghi:
Khi bạn cập nhật gói phần mềm, nó có thể không cập nhật trình điều khiển bộ điều hợp không dây nếu nó bao gồm trình điều khiển tương tự như bản phát hành trước.

Tại sao tôi thấy phiên bản trình điều khiển khác với bộ điều hợp Intel® Wireless 7265 Family của mình?

Một số tính năng phần mềm không được cài đặt theo mặc định. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: Tìm hiểu về Intel® PROSet/Phần mềm không dây.

Bạn không chắc chắn nên tải xuống nội dung nào?

 • Xác nhận bạn có hệ điều hành Windows 7* trước khi cài đặt. Kiểm tra xem hệ điều hành của bạn là 32 bit hay 64 bit.
 • Xác định loại tệp cần tải xuống cho bộ điều hợp không dây của bạn.
 • Phiên bản trình điều khiển Intel® Wireless Adapter của một số sản phẩm có thể không cập nhật. Đảm bảo bản tải xuống này hỗ trợ bộ điều hợp không dây của bạn.

Để xác định bộ điều hợp không dây nào được cài đặt trong hệ thống máy tính của bạn:

 • Tự động phát hiện và cập nhật trình điều khiển và phần mềm của bạn với Intel® Driver &; Support Assistant.
 • Xác định thủ công Intel Wireless Adapter và số phiên bản trình điều khiển của bạn.

Cách cài đặt

 1. Tải tệp xuống một thư mục trên PC của bạn.
 2. Nhấp đúp chuột vào tệp để khởi chạy cài đặt.

Chỉ tìm kiếm trình điều khiển

 1. Truy cập Liên kết Quản trị viên CNTT dành cho phần mềm Intel PROset/Wireless và trình điều khiển dành cho Quản trị viên CNTT.
 2. Chuyển đến "liên kết tải xuống".
 3. Tìm kiếm Hệ điều hành thích hợp.
 4. Tải xuống, giải nén và cài đặt trình điều khiển chính xác.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.