Thiết kế tham chiếu trường hợp sử ® Intel® vPro™ - Sửa chữa từ xa nâng cao với WinRE

16384
2/29/2012

Giới thiệu

Bắt đầu với Windows* Vista, Microsoft* đã bao gồm một môi trường khôi phục khởi động được gọi là Môi trường Phục hồi Windows* (WinRE) với...

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7 family*, Windows Vista family*, Windows XP family*
  • Kích thước: 353.9 KB
  • SHA1: 7765C484B0D08B48217BFED57D32B0777DB332F4

Mô tả chi tiết

Bắt đầu với Windows* Vista, Microsoft* đã bao gồm một môi trường phục hồi có thể khởi động được gọi là Môi trường Phục hồi Windows* (WinRE) với hệ điều hành Windows* của họ. Khi một máy tính sẽ không khởi động hoặc Windows cần sửa chữa chuyên sâu, WinRE có thể được sử dụng để sửa chữa tình hình. Kết hợp với Intel® Active Management Technology (Intel® AMT), các tác vụ này có thể được thực hiện từ xa. Tài liệu này nêu ra việc tạo một hình ảnh WinRE .iso để sử dụng từ xa với ® nghệ ™ Intel™ vPro. Nó cũng bao gồm kiến thức cơ bản về khởi động từ xa và truy cập vào WinRE.

Khi một máy tính sẽ không khởi động hoặc Windows cần sửa chữa chuyên sâu, WinRE có thể được sử dụng để sửa chữa tình hình. WinRE bao gồm nhiều công cụ hữu ích hỗ trợ hoặc tự động hóa sửa chữa Windows và khôi phục hình ảnh sao lưu. Hơn nữa, WinRE dựa trên WinPE. Như vậy, tất cả các chức năng WinPE như lập bản đồ ổ đĩa mạng, chỉnh sửa đăng ký, v.v. cũng có sẵn trong WinRE.

Khi kết hợp với Công nghệ Intel® vPro™ IDE Redirection, WinRE có thể được sử dụng từ xa từ bàn trợ giúp. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu ghé thăm bàn làm việc bên cạnh để tận dụng WinRE.

Tài liệu này bao gồm việc xây dựng WinRE. Có hai tùy chọn. Đầu tiên là sử dụng WinRE với bản dựng mặc định, thêm tùy chọn trình điều khiển mạng LAN. Trong cấu hình này, WinRE có thể được sử dụng từ xa với bất kỳ hệ thống nào Intel AMT được cấu hình từ 6 trở lên và Điều khiển từ xa KVM. Tùy chọn thứ hai là thực hiện các sửa đổi đối với WinRE để cho phép nó được sử dụng từ xa từ bất kỳ hệ thống nào Intel AMT 2 trở lên.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.