Thiết kế tham chiếu trường hợp sử dụng Intel® vPro™ - Sử dụng RealVNC VNC * Viewer Plus với Microsoft * System Center Configuration Manager

16366
4/6/2012

Giới thiệu

Sử dụng RealVNC VNC* Viewer Plus để chạy KVM Remote Control trên hệ thống dựa trên công nghệ Intel® vPro™ được cấu hình với Microsoft * System Center Configuration

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7 family*, Windows Vista family*, Windows XP family*
  • Kích thước: 343.3 KB
  • SHA1: 107B7C668E8F6E5FE71D5B46F9AF3E06F30C4ACB

Mô tả chi tiết

Mặc dù Microsoft * System Center Configuration Manager (ConfigMgr) có hỗ trợ Intel® Active Management Technology (Intel AMT), Microsoft vẫn chưa (tính đến thời điểm viết bài này) hỗ trợ thêm cho tính năng Intel® AMT KVM Remote Control. Tài liệu này cung cấp các bước cần thiết để sử dụng VNC * Viewer Plus của RealVNC cho Điều khiển từ xa KVM của các hệ thống hỗ trợ công nghệ Intel® vPro™ đã được thiết lập và cấu hình bằng ConfigMgr.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.