Trình điều khiển Chipset Máy chủ Intel® cho Windows* dành cho thiết bị Intel® Server Board

16356
1/29/2019

Giới thiệu

Phiên Intel® Chipset Device Software 10.1.17903.8106 cài đặt các tệp Windows* INF vào hệ thống mục tiêu.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 5.4 MB
  • SHA1: 7A34C56D16357BAFAE1A749BAC465E8976CBF8FA

Mô tả chi tiết

Lưu ý quan trọng: Các phiên bản Windows* trong bản tải xuống này không được hỗ trợ trên tất cả các sản phẩm liên quan. Tham khảo các trang tương thích hệ điều hành để biết các phiên bản Windows được hỗ trợ của dòng sản phẩm thích hợp.

Mục đích

Hệ Intel® Chipset Device Software đặt các tệp Windows INF vào hệ thống mục tiêu. Các tệp này mô tả về hệ điều hành cách định cấu hình các thành phần chipset Intel® để đảm bảo các chức năng của tính năng sau đúng:

  • Xác định các thành phần chipset Intel® trong Trình quản lý thiết bị

Bạn có thể cài đặt phần mềm này ở ba chế độ: tải trước tương tác, im lặng và không cần quản lý. Chế độ tương tác yêu cầu người dùng nhập trong quá trình cài đặt; chế độ im lặng và chế độ tải trước không được bảo mật không.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với linh kiện của bạn không?

Chạy Intel Driver and® Software Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật phần mềm hoặc trình điều khiển.

Giới thiệu về Intel® software điều khiển

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.