Intel Server Chipset Driver dành cho Windows* cho Intel® Server Board cũ

16356
1/29/2019

Giới thiệu

Phần mềm thiết bị chipset Intel® phiên bản 10.1.17903.8106 cài đặt tệp Windows * INF vào hệ thống đích.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 5.4 MB
  • SHA1: 7A34C56D16357BAFAE1A749BAC465E8976CBF8FA

Mô tả chi tiết

Lưu ý quan trọng: Các phiên bản Windows* trong bản tải xuống này không được hỗ trợ trên tất cả các sản phẩm được liên kết. Tham khảo trang tương thích hệ điều hành để biết các phiên bản Windows được hỗ trợ của dòng sản phẩm thích hợp.

Mục đích

Phần mềm thiết bị chipset Intel® cài đặt các tệp Windows INF vào hệ thống đích. Các tệp này phác thảo cho hệ điều hành cách định cấu hình các thành phần chipset Intel® để đảm bảo rằng các tính năng sau hoạt động đúng:

  • Xác định các thành phần chipset Intel® trong Trình quản lý thiết bị

Bạn có thể cài đặt phần mềm này ở ba chế độ: tải trước tương tác, im lặng và không giám sát. Chế độ tương tác yêu cầu đầu vào của người dùng trong quá trình cài đặt; Chế độ im lặng và chế độ tải trước không giám sát thì không.

Không chắc chắn nếu đây là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp cho thành phần của bạn?

Chạy Trợ lý Phần mềm và Trình điều khiển Intel® để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển hoặc phần mềm.

Giới thiệu về phần mềm và trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.