Trình điều khiển Mạng Onboard cho Windows* cho Hệ thống và Bo mạch Máy chủ Intel® kế thừa

16354
1/29/2020

Giới thiệu

Cung cấp bản phát hành trình điều khiển mạng onboard v24 cho Bộ điều hợp Intel® PRO/100, Bộ điều hợp Mạng Intel® Gigabit, Bộ điều hợp Mạng Intel® 10GbE và bộ điều hợp 40GbE.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 204.6 MB
  • SHA1: 4E018EB6580307EB44636E173B7B2CDF998ADAC4

Mô tả chi tiết

Tải xuống trình điều khiển mạng cho Bộ điều hợp Intel® PRO/100, Bộ điều hợp Mạng Intel® Gigabit, Bộ điều hợp Mạng Intel® 10GbE và bộ điều hợp mạng 40GbE.

Giải nén và chạy tệp bó thích hợp cho phiên bản Windows* của bạn.

Lưu ý: Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.