Trình điều khiển Mạng trên tàu cho Windows * cho Legacy Intel® Server Board and Systems

16354
1/8/2019

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển mạng trên máy bay phát hành 23,2 cho Bộ điều hợp PRO / 100 ® Intel, Bộ điều hợp mạng Gigabit ® Intel, Bộ điều hợp mạng 10GbE ® Intel và bộ điều hợp 40GbE.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 259.6 MB
  • SHA1: DFE1EBAE5359A132BAEB280760911E562755D0E7

Mô tả chi tiết

Tải xuống trình điều khiển mạng cho Intel® Bộ điều hợp PRO / 100, Bộ điều hợp mạng Gigabit ® Intel, Bộ điều hợp mạng 10GbE ® Intel và bộ điều hợp mạng 40GbE.

Giải nén và chạy tệp hàng loạt thích hợp cho phiên bản Windows của bạn*.

Ghi: Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.