Thiết kế Tham chiếu Giải pháp Intel® vPro™ - Hình ảnh lại dễ dàng

16346
10/21/2013

Giới thiệu

Tái tạo từ xa một máy tính được quản lý với công nghệ intel® vPro™ và WinPE. Giờ đây, bao gồm các công cụ mới để di chuyển hồ sơ người dùng và dữ liệu.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7 family*, Windows Vista family*, Windows XP family*
  • Kích thước: 138.2 MB
  • SHA1: A11AC72993A9D7BFB0B8599102837AE7B27D2631

Mô tả chi tiết

Tái tạo từ xa một máy tính được quản lý với công nghệ Intel® vPro™ và WinPE. Giờ đây, bao gồm các công cụ mới để di chuyển hồ sơ người dùng và dữ liệu. Cũng bao gồm hỗ trợ kịch bản cài đặt lại ứng dụng. Cập nhật cho Intel® ME 8.

Tải xuống tệp .zip bao gồm:
- Dễ dàng reimage v2.1.1.pdf (hướng dẫn sử dụng)
- các tập tin ứng dụng
- tập tin giấy phép

Video demo: http://www.youtube.com/watch?v=ynCvcWatqek

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.