Công nghệ Intel® Smart Connect

16311
8/25/2014

Giới thiệu

Bản tải xuống này được sử dụng để cài đặt phần mềm Intel® Smart Connect Technology phiên bản 5.0.10.2850 cho PC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1*, Windows 8 family*, Windows 7 family*
  • Kích thước: 21 MB
  • SHA1: AD5707B32F5DC1173FFC4693330E988DBC9119F6

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công nghệ Kết nối Thông minh Intel® được thiết kế để cập nhật các chương trình bằng cách định kỳ đánh thức PC của bạn từ chế độ Ngủ/Chờ trong một khoảng thời gian ngắn.

Bạn bối rối không biết tải xuống cái gì?

Tải xuống "Intel Smart Connect Technology 5.0.exe" và chạy tệp để cài đặt Công nghệ Intel® Smart Connect.

Tệp này có nghĩa là chạy trên hệ thống máy tính đi kèm với Công nghệ kết nối thông minh Intel được cài đặt từ nhà sản xuất. Công nghệ Intel Smart Connect yêu cầu các tính năng phải được tích hợp vào BIOS của hệ thống máy tính.

Làm thế nào để cài đặt?

Nhấp đúp vào tệp "Intel® Smart Connect Technology 5.0.exe" và làm theo hướng dẫn để cài đặt phần mềm.

Lưu ý: Bạn phải có đặc quyền quản trị để thực hiện nâng cấp này.

Yêu cầu:

Gói phần mềm này được thiết kế để được cài đặt trên một hệ thống máy tính đã được mua với Công nghệ Intel Smart Connect được cài đặt từ nhà sản xuất. Phiên bản phần mềm này yêu cầu phiên bản trước của Công nghệ Intel Smart Connect trên hệ thống máy tính để cài đặt và chạy.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.