Intel® Smart Connect Technology

16311
8/25/2014

Giới thiệu

Bản tải xuống này được sử dụng để Intel® Smart Connect Technology hành phiên bản phần mềm 5.0.10.2850 cho máy tính.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8 family*, Windows 7 family*, Windows* 8.1
  • Kích thước: 21 MB
  • SHA1: AD5707B32F5DC1173FFC4693330E988DBC9119F6

Mô tả chi tiết

Mục đích

Intel® Smart Connect Technology được thiết kế để cập nhật các chương trình bằng cách đánh thức định kỳ máy tính của bạn từ chế độ Ngủ/Chế độ chờ trong một khoảng thời gian ngắn.

Bối rối không biết nên tải xuống những gì?

Tải xuống "Intel® Smart Connect Technology 5.0.exe" và chạy tệp để cài đặt Intel Smart Connect Technology.

Tập tin này có nghĩa là sẽ được chạy trên một hệ thống máy tính đi kèm với các Intel Smart Connect Technology được cài đặt từ nhà sản xuất. Intel Smart Connect Technology cầu các tính năng phải được tích hợp trong BIOS của hệ thống máy tính.

Làm thế nào để cài đặt?

Nhấp đúp vào tệp "Intel® Smart Connect Technology 5.0.exe" và làm theo hướng dẫn để cài đặt phần mềm.

Lưu ý: Bạn phải có đặc quyền quản trị để thực hiện nâng cấp này.

Yêu cầu:

Gói phần mềm này dự kiến sẽ được cài đặt trên hệ thống máy tính được mua với Intel Smart Connect Technology được cài đặt từ nhà sản xuất. Phiên bản phần mềm này yêu cầu phiên bản trước của Intel Smart Connect Technology trên hệ thống máy tính để cài đặt và chạy.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.