Gói chương trình cơ sở cho Intel® mô-đun RAID tích hợp RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMT3CB080 và Bộ điều khiển RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008

16285
11/11/2016

Giới thiệu

Cung cấp chương trình cơ sở cho Bộ điều khiển Intel RAID nổi bật 6Gbs hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 51.1 MB
  • SHA1: 90FD4997869BB72621F3D6CEBBD97EF4B40C9175

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt chương trình cơ sở cho các Bộ điều khiển Intel® RAID đầy đủ tính năng 6Gbs hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60:

  • Intel® Integrated RAID Module RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3CB080, RMT3PB080
  • Intel® RAID Controller RS25AB080, RS25DB080, RS25NB008, RS25SB008

Thông tin gói
Gói: 23.34.0-0019 (MR 5.14 P3)
Chương trình cơ sở 3.460.115-6465

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Ghi chú

  • Cập nhật chương trình cơ sở với CmdTool2 sẽ hoạt động trên tất cả các bộ điều Intel® RAID mềm.
  • Cập nhật chương trình cơ sở với Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 2 và StorCLI sẽ hoạt động trên tất cả các bộ điều khiển được liệt kê ở đây, nhưng có thể không tương thích với bộ điều khiển Intel® RAID cũ.
  • Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.