Trình điều khiển đồ họa cho Windows 32 & 64 bit

16151
9/7/2011

Giới thiệu

Trình điều khiển đồ họa cho Windows 32 & 64 bit cho Bo mạch Máy chủ Intel(r) S1200KP

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7 family*, Windows Web Server 2008 R2*
  • Kích thước: 67 MB
  • SHA1: B406160DB0FEB55B699C52F65979A17895FDB683
  • Windows 7 family*, Windows Web Server 2008 R2*
  • Kích thước: 84 MB
  • SHA1: 1D56D0DB6A96AB7C607A9F6E7C8AB019ECDFD96D

Mô tả chi tiết

************************************************************
* NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY
************************************************************
Tài liệu này chứa các phần sau:
1. Yêu cầu hệ thống
2. Viết tắt của ngôn ngữ bản địa hóa
3. Cài đặt phần mềm
4. Xác minh cài đặt phần mềm
5. Xác định Số phiên bản Phần mềm
6. Thiết bị chuyển mạch cài đặt có sẵn
7. Gỡ cài đặt phần mềm
************************************************************
* 1. YÊU CẦU HỆ THỐNG
************************************************************
1. Hệ thống phải chứa một trong các Chipset/Bộ xử lý Intel sau:
Bộ xử lý Intel(R) Core(TM) thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel(R) Core(TM) i3 thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel(R) Core(TM) i5 thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel(R) Core(TM) i5 vPro(TM) thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel(R) Core(TM) i7 thế hệ thứ 2
Bộ xử lý Intel(R) Core(TM) i7 vPro(TM) thế hệ thứ 2
Bộ xử lý di động Intel(R) Core(TM) i3
Bộ xử lý Intel(R) Core(TM) i3
Bộ xử lý di động Intel(R) Core(TM) i5
Bộ xử lý Intel(R) Core(TM) i5
Bộ xử lý di động Intel(R) Core(TM) i7
Bộ xử lý Intel(R) Pentium(R)

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.