Trình điều khiển Linux* cho Intel® RAID Module RMSP3AD160F, RMSP3CD080F, RMSP3HD080E và Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F, RSP3WD080E

16008
11/16/2022

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Linux* cho Bộ điều khiển Intel® RAID chế độ Tri-mode (NVMe*+SAS+SATA).

Các bản tải xuống sẵn có

 • Ubuntu Family*, Dòng SUSE Linux*, Dòng Red Hat Linux*
 • Kích thước: 23.1 MB
 • SHA1: F3044DEC4995CA842B087D878FBA34F904EF79AC

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Linux* cho các Bộ điều khiển cơ bản (NVMe*+SAS+SATA Intel® RAID) sau đây:

 • Đầy đủ tính năng (MR; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
 • Intel® RAID Module RMSP3AD160F, RMSP3CD080F
 • Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F
 • Cấp đầu vào (iMR; RAID 0, 1, 5, 10, 50)
  • Intel® RAID Module RMSP3HD080E
  • Intel® RAID Adapter RSP3WD080E

Thông tin gói

Phiên bản trình điều khiển = 07.724.02.00

Hệ điều hành (HĐH) được hỗ trợ =

 • RHEL* 8 (U5-U7), RHEL 9 (Cơ bản, U1)
 • SLES* 12 (SP3-SP5), SLES 15 (SP2-SP4)
 • Ubuntu*

Lưu ý: Hệ điều hành cũng phải được bo mạch máy chủ Intel hỗ trợ hoặc hệ thống, bộ điều khiển RAID được cài đặt trên đó. Xem danh sách hệ điều hành được hỗ trợ dành cho bo mạch Máy chủ Intel.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Lưu ý: Intel khuyến nghị bạn nên nâng Intel RAID Controller vi chương trình cơ sở lên chương trình cơ sở mới nhất có sẵn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.