gói cập nhật chương trình cơ sở S1200BTS Intel® Server Board S1200BTS cho EFI

16007
8/14/2018

Giới thiệu

Bản tải xuống này chứa gói cập nhật BIOS phiên bản 44 cho hệ thống Intel® Server Board S1200BTS/S1200BTSR cho EFI. (02.00.0044)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 14.2 MB
  • SHA1: EA3236EF1821D993A059F6EA5F48FE1E1822D30A

Mô tả chi tiết

Bản tải xuống này chỉ chứa bản cập nhật BIOS cho Intel® Server Board S1200BTS/S1200BTSR để sử dụng với trình bao EFI nhúng.

Ghi chú quan trọng

  • Intel® Server Board S1200BTS/R1304BTSFAN/P4304BTSSFCN với phiên bản R28 trở xuống phải được nâng cấp lên R29 và bạn phải đặt lại hệ thống trước trước khi cập nhật lên phiên bản BIOS phiên bản cao hơn.

Ghi chú bổ sung

  • Chương trình cơ sở BMC và FRUSDR không được bao gồm trong gói này.
  • Gói này chứa các tệp phục hồi BIOS. Tham khảo HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC BIOS trong ghi chú phát hành BIOS của gói này.
  • Tham khảo các tệp readme để biết thông tin chi tiết trước khi bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.
  • Để tìm hiểu thêm thông tin về việc sử dụng EFI, hãy truy cập Hướng dẫn cơ bản về Giao diện phần cứng mở rộng (EFI) cho Bo mạch máy chủ Intel®.
  • Phần mềm chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong mã nguồn.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.