Trình điều khiển video trên bo mạch S1200BTS

16006
5/8/2011

Giới thiệu

Trình điều khiển video SM tích hợp Intel® Server Board S1200BTS để sử dụng với Windows và Linux.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7 family*, Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
  • Kích thước: 1 MB
  • SHA1: 8CED9EE485439D2A4231AE9C4EFF92B6E650D316
  • Dòng SUSE Linux*
  • Kích thước: 7.4 MB
  • SHA1: 951E9C9522172DF7BA08E8FB2381A1D14E04A52B

Mô tả chi tiết

Trình điều khiển video SM dành cho Intel® Server Board S1200BTS, Hệ thống Máy chủ Intel® R1304BTSSFAN và P4304BTSSFCN. Vui lòng KHÔNG sử dụng gói này trên Intel® Server Board S1200BTL, S1200BTLRM và Hệ thống Máy chủ Intel® R1304BTLSFAN, R1304BTLSHBN, P4304BTLSFCN hoặc P4304BTLSHCN.

Lưu ý:
Trình điều khiển phiên bản Linux không hỗ trợ tải thời gian cài đặt.


*********************************************************
Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển
*********************************************************

Vui lòng tham khảo tập tin readme để biết thông tin chi tiết.
Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.