Trình điều khiển video trên bo mạch S1200BTL/S1200BTLRM cho Windows

16000
4/2/2011

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển video BMC tích hợp cho S1200BTL và S1200BTLRM để sử dụng với Windows Server 2003* và Windows Server 2008*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
  • Kích thước: 2.8 MB
  • SHA1: 1A3AFF970FB6260D312814AED2807930A10F5DFE

Mô tả chi tiết

Trình điều khiển video BMC dành cho Intel® Server Board S1200BTL, S1200BTLRM, Hệ thống Máy chủ Intel® R1304BTLSFAN, R1304BTLSHBN, P4304BTLSFCN và P4304BTLSHCN. Vui lòng KHÔNG sử dụng gói này trên Intel® Server Board S1200BTS hoặc Hệ thống Máy chủ Intel® R1304BTSSFAN hoặc P4304BTSSFCN.

Vui lòng tham khảo tập tin readme để biết thông tin chi tiết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.