Trình điều khiển video cho S3420GPV

15778
5/14/2012

Giới thiệu

Trình điều khiển cho video trên bo mạch

Các bản tải xuống sẵn có

  • Dòng SUSE Linux*
  • Kích thước: 9.7 MB
  • SHA1: 68E0325F672C73C7245705B0F15214C5ADCF5B0C
  • Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
  • Kích thước: 1.1 MB
  • SHA1: 69514C15CE285A0E43776F1D221739729A7BB2AE

Mô tả chi tiết

Trình điều khiển Đồ họa SMI LynxEM4+

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.