Trình điều khiển RAID ma trận S5500HV cho Windows*

15766
7/23/2010

Giới thiệu

Trình điều khiển RAID ma trận S5500HV cho Windows*

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
  • Kích thước: 26.4 MB
  • SHA1: 66F37ED4F5BDC504D1AE98AD279950C5B818782F

Mô tả chi tiết

Gói này chứa trình điều khiển RAID ma trận S5500HV cho Windows*.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.