Gói khôi phục BIOS S5500BC cho EFI

15641
5/25/2012

Giới thiệu

Gói khôi phục BIOS S5500BC cho EFI

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 8.4 MB
  • SHA1: 5502816D7DBD6BD404847A4F5035D51435F3CD72

Mô tả chi tiết

Việc khôi phục BIOS yêu cầu các tệp sau đây có trong thư mục gốc trên phương tiện khởi động, chẳng hạn như ổ quang SATA hoặc ổ di động USB. Lưu ý rằng các ổ đĩa mềm USB không được hỗ trợ cho quy trình này.1. FVMAIN. FV - Tệp hình ảnh môi trường vận hành phục hồi UEFI
2. iFLASH32.EFI - Tiện ích cập nhật flash UEFI 2.6 Bản dựng 10 trở lên
3. *GHI LẠI. CAP - Tệp Chi tiết BIOS, trong đó * đại diện cho phiên bản BIOS được tải vào hệ thống
4. KHỞI ĐỘNG. NSH - Tập tin lệnh UEFI tự động chạy khi hình ảnh môi trường vận hành UEFI được tải

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.