Trình điều khiển Bộ gia tốc Truyền thông Đồ họa Intel® 3150 cho Windows 2008* 32-bit

15633
2/19/2010

Giới thiệu

Trình điều khiển Bộ gia tốc Truyền thông Đồ họa Intel® 3150 cho Windows 2003* và Windows 2008* 32-bit

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2008 family*
  • Kích thước: 18 MB
  • SHA1: A13BF48BA3B631DA5DCD67B0F4EEF325DB1E7FE4

Mô tả chi tiết

Trình điều khiển này được viết đặc biệt cho nền tảng lưu trữ dựa trên bộ xử lý Intel Atom™ với Bộ gia tốc Truyền thông Đồ họa Intel® 3150. Gói này chứa trình cài đặt dành cho sử dụng chung chung. Xem tệp README để biết thông tin cài đặt và GHI CHÚ PHÁT HÀNH cho chi tiết phiên bản trình điều khiển. Gói trình điều khiển này chứa phiên bản 32 bit PV 15.12.50.1910 cho Máy chủ Microsoft Windows* 2008.

Các trình điều khiển phần mềm được cung cấp trên trang này là các phiên bản chung và có thể được sử dụng cho các mục đích chung. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thiết bị gốc máy tính (OEM) có thể đã thay đổi các tính năng, tích hợp các tùy chỉnh hoặc thực hiện các thay đổi khác đối với phần mềm hoặc gói phần mềm mà chúng cung cấp. Để tránh gặp phải bất kỳ khả năng không tương thích cài đặt nào trên hệ thống OEM của bạn, Intel khuyến nghị bạn nên kiểm tra với OEM của mình và sử dụng phần mềm được cung cấp thông qua nhà sản xuất hệ thống của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.