Trình điều khiển chức năng ảo bộ điều hợp mạng Intel® cho ® kết nối mạng Ethernet Intel® 10 Gigabit

15622
10/18/2021

Giới thiệu

Cung cấp phiên bản trình điều khiển ixgbevf 4.13.3 cho các thiết bị chức năng ảo Kết nối mạng Ethernet Intel® 10 Gigabit.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 219.9 KB
  • SHA1: FD9A0E54EC87716BD613B4B04D9F81C7ECA10827

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển cơ bản ixgbe Linux* cho Intel® Ethernet kết nối mạng của bạn.

Trình điều khiển ixgbe hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

  • Bộđiều ® Ethernet Intel® 82598
  • Bộđiều ® Ethernet Intel® 82599
  • Bộđiều ® Ethernet Intel® X520
  • Bộđiều ® Ethernet Intel® X540
  • Bộđiều ® Ethernet Intel® x550
  • Bộđiều ® Ethernet Intel® X552
  • Bộđiều ® Ethernet Intel® X553


Trình điều khiển ixgbevf chỉ có thể được kích hoạt trên các hạt nhân hỗ trợ SR-IOV. Nó hỗ trợ tất cả các thiết bị trên trừ Bộđiều khiển Ethernet Intel ® 82598.

ixgbe-x.x.x.tar.gz

ixgbevf-x.x.x.tar.gz

Do sự phát triển liên tục của nhân Linux, các trình điều khiển được cập nhật thường xuyên hơn so với các bản phát hành đi kèm. Bạn có thể tìm thấy trình điều khiển mới nhất trên

http://e1000.sourceforge.net (và cũng trên http://downloadcenter.intel.com).

Có gì mới?

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới, sửa lỗi, các vấn đề đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.