Trình điều khiển chức năng ảo bộ điều hợp mạng Intel® cho kết nối mạng Ethernet Intel® 10 Gigabit

15622
10/22/2019

Giới thiệu

Cung cấp phiên bản trình điều khiển ixgbevf 4.6.3 cho các thiết bị chức năng ảo Kết nối mạng Ethernet Intel® 10 Gigabit.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 197.1 KB
  • SHA1: 2B102C1846D9822D1F108C9662AD05CDD1B7D627

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển cơ bản ixgbe Linux* cho Intel® Ethernet nối mạng mới.

Trình điều khiển ixgbe hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

  • Intel® Ethernet Controller 82598
  • Intel® Ethernet Controller 82599
  • Intel® Ethernet Controller X520
  • Intel® Ethernet Controller X540
  • Intel® Ethernet Controller x550
  • Intel® Ethernet Controller X552
  • Intel® Ethernet Controller X553

Trình điều khiển ixgbevf chỉ có thể được kích hoạt trên các hạt nhân hỗ trợ SR-IOV. Nó hỗ trợ tất cả các thiết bị trên trừ Intel® Ethernet Controller 82598.

ixgbe-x.x.x.tar.gz
ixgbevf-x.x.x.tar.gz

Có gì mới không?

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới, sửa lỗi, các vấn đề đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.