Intel Network Adapter Virtual Function Driver cho® Intel® 10 Gigabit Ethernet Network Connections trong Linux*

15622
1/21/2019

Giới thiệu

Trình điều khiển ixgbevf phiên bản 4.5.2 hỗ trợ các thiết bị chức năng ảo Intel 10 Gigabit Ethernet Connection dựa trên 82599®, X540 và X552 chỉ có thể được kích hoạt trên các hạt hỗ trợ SR-IOV.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 190.5 KB
  • SHA256: 5B1D5B6B511B2D2C337B02D0F058FED8036CCBE5097460E60D367808D42BC304

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Đây là bản phát hành mới nhất của trình điều khiển ixgbevf cho Linux*,
Hỗ trợ các phiên bản kernel 2.6.18 đến 4.20. Nó cũng đã được thử nghiệm trên
Các bản phân phối sau:

- RHEL* 6.10
- RHEL 7.6
- SLES* 12SP4
- SLES 15
- Ubuntu* 18.04

Những thay đổi trong bản phát hành này:
- Đã thêm hỗ trợ cho phiên bản hạt nhân 4.20
- Đã thêm hỗ trợ cho SLES 12SP4
- Đã thêm hỗ trợ cho RHEL 7.6

Ghi: Trong khi chúng tôi cố gắng đồng bộ hóa số phiên bản trình điều khiển
với đối tác của nó trong nhân Linux có chức năng tương tự, điều này
là xa thẩm quyền. Nếu bạn đang sử dụng nhân kernel.org mới hơn hoặc
Bản phân phối có khả năng trình điều khiển ixgbevf của nó ít nhất là được cập nhật như
trình điều khiển ra khỏi cây (OOT) được tìm thấy ở đây.

Có gì mới không?

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới, bản sửa lỗi, sự cố đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.