Intel® Điều khiển chức năng ảo bộ điều hợp mạng cho ® kết nối mạng Ethernet Intel® 10 Gigabit

15622
2/23/2018

Giới thiệu

Trình điều khiển ixgbevf phiên bản 4.3.4 hỗ trợ các thiết bị chức năng ảo Kết nối mạng Ethernet 82599, X540 và X552 dựa trên 8®2599 và X552 dựa trên Kết nối mạng Ethernet 10 Gigabit mà chỉ có thể được kích hoạt trên các hạt nhân hỗ trợ SR-IOV.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 181.8 KB
  • SHA1: 2F74B462257F2F651820EDC174296B451A4136B6

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Đây là bản phát hành mới nhất của trình điều khiển ixgbevf cho Linux*, mà
hỗ trợ các phiên bản nhân 2.6.18 lên đến 4.15. Nó cũng đã được thử nghiệm trên
các phân phối sau:

- RHEL 6.9
- RHEL 7.4
- SLES 11SP4
- SLES 12SP3
- Ubuntu 16.04

Có gì mới không?

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới, sửa lỗi, các vấn đề đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.