Trình điều ® điều khiển chức năng ảo bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet 10 Gigabit

15622
7/8/2021

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển ixgbevf phiên bản 4.12.4 cho các thiết bị chức năng ảo Kết nối mạng Ethernet Intel® 10 Gigabit.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Linux*
 • Kích thước: 217.2 KB
 • SHA1: FE5F73F952C3EE312FF6354FC699ADE1F56CE737

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Đây là bản phát hành mới nhất của trình điều khiển ixgbevf cho Linux, hỗ trợ các phiên bản hạt nhân 2.6.18 lên đến 5.12. Nó cũng đã được thử nghiệm trên các bản phân phối sau:

 • RHEL* 7.9
 • RHEL 8.4
 • SLES* 12sp5
 • SLES 15sp3
 • Ubuntu* 19.04
 • Ubuntu 20.04

Những thay đổi trong bản phát hành này

 • Hỗ trợ bổ sung cho phiên bản kernel 5.12
 • Hỗ trợ bổ sung cho RHEL 8.4
 • Hỗ trợ bổ sung cho SLES 15sp3

Lưu ý rằng trong khi chúng tôi cố gắng đồng bộ hóa số phiên bản trình điều khiển (4.12.4) với đối tác của nó trong hạt nhân Linux có chức năng tương tự, điều này không phải là quyền. Nếu bạn đang sử dụng kernel kernel.org mới hơn hoặc distro, có khả năng trình điều khiển ixgbevf của nó ít nhất là cập nhật thành trình điều khiển ngoài cây (OOT) được tìm thấy ở đây.

Có gì mới không?

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới, sửa lỗi, các vấn đề đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.