Intel® Network Adapter Driver cho Windows Server 2008 R2* - Bản phát hành cuối cùng

15591
1/23/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 25.0 của trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2008 R2*. - Phát hành cuối cùng

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 49.1 MB
  • SHA1: C82C5E12225B45359A6FAC59F6B20790A92A9614

Mô tả chi tiết

Các tệp tải xuống kế thừa

Các gói tải xuống PROTHERNET32 và PROTHERNET64 kế thừa cung cấp hỗ trợ Intel® PROSet, trình điều khiển, ANS, FCoE và DCB cho Windows 7* và Windows Server 2008 R2*.

Gói web thông thường cung cấp hỗ trợ Intel® PROSet cho hệ điều hành Windows 8.1*, Windows Server 2012*, Windows Server 2012 R2*, Windows® 10, Windows Server 2016* hoặc các hệ điều hành được hỗ trợ mới hơn.

Lưu ý: Hỗ trợ phần cứng mới hoặc các tính năng mới sẽ không được thêm vào các gói tải xuống cũ.

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển cơ bản, Intel® PROSet cho Trình quản lý thiết bị Windows*, dịch vụ mạng nâng cao (ANS) để kết hợp và VLA cho Intel® Ethernet Bộ điều hợp Intel® Ethernet cho Windows Server 2008 R2. Bạn cũng có thể sử dụng các trình điều khiển này với Windows Small Business Server 2011*.

Xem ghi chú readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.