Intel® Network Adapter Driver cho Windows 7* - Bản phát hành cuối cùng

15590
1/23/2020

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® phát hành 25.0 cho Windows 7*. - Phát hành cuối cùng

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 64-bit*, Windows 7 family*
  • Kích thước: 49.1 MB
  • SHA1: C82C5E12225B45359A6FAC59F6B20790A92A9614
  • Windows 7, 32-bit*, Windows 7 family*
  • Kích thước: 43 MB
  • SHA1: D39962882ADC2F95873D3A6CD1F2D849EB6AD784

Mô tả chi tiết

Các tệp tải xuống kế thừa

Các gói tải xuống PROTHERNET32 và PROTHERNET64 kế thừa cung cấp hỗ trợ PROSet, trình điều khiển, ANS, FCoE và DCB cho Windows 7* và Windows Server 2008 R2*.

Gói web thông thường cung cấp hỗ trợ Intel® PROSet cho hệ điều hành Windows 8.1*, Windows Server 2012*, Windows Server 2012 R2*, Windows® 10, Windows Server 2016* hoặc các hệ điều hành được hỗ trợ mới hơn.

Lưu ý: Hỗ trợ phần cứng mới hoặc các tính năng mới sẽ không được thêm vào các gói tải xuống cũ.

Tổng quan

Bản tải xuống này chứa các trình điều Intel® Ethernet mềm và trình điều khiển mạng dành cho Windows 7*.

Bạn nên tải xuống tập tin nào?

Lưu ý: Bộ điều hợp 10GbE chỉ được hỗ trợ bởi trình điều khiển 64 bit:

  • PROS32.exe cho các phiên bản Windows* 32-bit (x86)
  • PROCx64.exe cho các phiên bản Windows 64-bit (x64)

Cách sử dụng bản tải xuống này

Tải xuống kho lưu trữ tự giải nén và chạy nó. Nó sẽ giải nén các tệp vào một thư mục tạm thời, chạy trình hướng dẫn cài đặt và xóa các tệp tạm thời khi quá trình cài đặt hoàn tất. Tất cả các tệp ngôn ngữ đều được nhúng trong kho lưu trữ này. Bạn không cần tải xuống gói ngôn ngữ bổ sung.

Xem ghi chú readme nếu bạn muốn giải nén tệp mà không cần cài đặt.

Phần mềm này cũng có thể áp dụng cho Intel® Ethernet điều khiển của bạn. Hỗ trợ kết nối mạng tích hợp được cung cấp bởi nhà sản xuất hệ thống hoặc bo mạch.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.