Intel® Network Adapter Driver for Windows 7* - Bản phát hành cuối cùng

15590
1/23/2020

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel® Network Adapter phát hành 25.0 cho Windows 7*. - Bản phát hành cuối cùng

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 64-bit*, Windows 7 family*
  • Kích thước: 49.1 MB
  • SHA256: DE96ED1E44C63AB6597E98D314FE01D9B2E9A711AEFAF688D6E5238E602FBE28
  • Windows 7, 32-bit*, Windows 7 family*
  • Kích thước: 43 MB
  • SHA256: D43520FC078891812E67BA22D2F8DBE9641F292B8709CCB21ABF6CB696E80269

Mô tả chi tiết

Tệp tải xuống cũ

Gói tải xuống Legacy PROWIN32 và PROWIN64 cung cấp hỗ trợ PROSet, trình điều khiển, ANS, FCoE và DCB cho Windows 7 * và Windows Server 2008 R2 *.

Gói web thông thường cung cấp hỗ trợ Intel® PROSet cho các hệ điều hành Windows 8.1*, Windows Server 2012*, Windows Server 2012 R2*, Windows 10, Windows® Server 2016* hoặc các hệ điều hành mới hơn được hỗ trợ.

Ghi: Hỗ trợ phần cứng mới hoặc các tính năng mới sẽ không được thêm vào các gói tải xuống cũ.

Tổng quan

Bản tải xuống này chứa phần mềm và trình điều khiển mạng Intel® Ethernet dành cho Windows 7*.

Bạn nên tải xuống tệp nào?

Lưu ý : Bộ điều hợp 10GbE chỉ được hỗ trợ bởi trình điều khiển 64 bit:

  • PROWin32.exe cho phiên bản 32-bit (x86) của Windows*
  • PROWinx64.exe cho phiên bản 64-bit (x64) của Windows

Cách sử dụng bản tải xuống này

Tải xuống kho lưu trữ tự giải nén và chạy nó. Nó sẽ giải nén các tệp vào một thư mục tạm thời, chạy trình hướng dẫn cài đặt và xóa các tệp tạm thời khi quá trình cài đặt hoàn tất. Tất cả các tệp ngôn ngữ được nhúng trong kho lưu trữ này. Bạn không cần tải xuống gói ngôn ngữ bổ sung.

Xem ghi chú readme nếu bạn muốn giải nén các tệp mà không cần cài đặt.

Phần mềm này cũng có thể áp dụng cho Bộ điều khiển Intel® Ethernet. Hỗ trợ cho các kết nối mạng tích hợp được cung cấp bởi nhà sản xuất hệ thống hoặc bo mạch.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.