Intel® Graphics Media Accelerator Driver cho Windows 7*, Windows Vista, 64-Bit* (zip)

15568
2/19/2013

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt phiên bản 15.22.58.64.2993 của trình điều khiển Bộ gia tốc Truyền thông Đồ họa Intel® cho Windows 7* và Windows Vista 64-bit*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Vista, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • Kích thước: 83.4 MB
  • SHA1: E09570DB73056B7E0400B2E126E159963073BE44

Mô tả chi tiết

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với thành phần của bạn không? Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển hoặc phần mềm.

Giới thiệu về trình điều ® điều khiển của Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho bộ phận Intel® của bạn có thể đã được thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Phải làm gì nếu phát hiện trình điều khiển đồ họa của nhà sản xuất máy tính.

Xem ghi chú phát hành để biết các hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Mục đích

Gói trình điều khiển phần mềm này sẽ cài đặt Trình điều khiển Đồ ® Intel® trình điều khiển Intel® Core™ xử lý với Đồ ® HD Intel. Các trình điều khiển này sẽ không hoạt động với bất kỳ sản phẩm nào khác. Xem tập tin readme để biết thông tin cài đặt và ghi chú phát hành cho thông tin phiên bản trình điều khiển. Gói trình điều khiển này bao gồm phiên bản 15.22.58.64.2993 (8.15.10.2993) cho Windows 7 64-bit* và Windows Vista 64-bit*. Gói này bao gồm các tệp VBIOS.


Nhận hỗ trợ

Diễn đàn Cộng đồng Hỗ trợ Đồ họa là một cuộc trao đổi ngang hàng được theo dõi dành cho cộng đồng Đồ họa Intel. Theo liên kết này để đăng ký và tham gia vào diễn đàn.

Hỗ trợ Trình điều khiển Đồ ® Intel cũng có thể được truy cập bằng cách liên hệ với hỗ trợ khách hàng.


Trợ giúp bổ sung

Chủ đề liên quan
Intel® Graphics Driver các câu hỏi thường gặp

Trang web của nhà sản xuất máy tính

Các câu hỏi thường gặp về hỗ trợ Windows 7*Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.