Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel® cho Windows 7* và Windows Vista* (exe)

15552
2/19/2013

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel® phiên bản 15.22.58.2993 (8.15.10.2993) cho đồ họa tích hợp của Intel® trên Windows 7* và Windows Vista*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 32-bit*, Windows Vista, 32-bit*
  • Kích thước: 72.3 MB
  • SHA1: 6B7C07B42C095C82E3EBEEE299F27E859C096D3C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói trình điều khiển phần mềm này sẽ cài đặt trình điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Intel® Core™ xử lý với Đồ họa HD Intel®. Các trình điều khiển này sẽ không hoạt động với bất kỳ sản phẩm nào khác. Xem tệp README để biết thông tin cài đặt và GHI CHÚ PHÁT HÀNH cho chi tiết phiên bản trình điều khiển. Gói trình điều khiển này bao gồm phiên bản 15.22.58.2993 (8.15.10.2993) cho Windows 7* và Windows Vista*.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với linh kiện của bạn không? Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật phần mềm hoặc trình điều khiển.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Phải làm gì nếu phát hiện trình điều khiển đồ họa của nhà sản xuất máy tính.

Nhận hỗ trợ

Diễn đàn Cộng đồng Hỗ trợ Đồ họa là một cuộc trao đổi ngang hàng được giám sát dành cho cộng đồng Đồ họa Intel. Vui lòng truy cập liên kết này để đăng ký và tham gia diễn đàn.

Hỗ trợ Trình điều khiển Đồ họa Intel® cũng có thể được truy cập bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng.

Trợ giúp bổ sung

Xác định Bộ điều khiển Đồ họa Intel® của bạn

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Chủ đề liên quan

Intel® Graphics Driver các câu hỏi thường gặp

Trang web của nhà sản xuất máy tính

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.