Intel® Graphics Driver cho Windows XP* 64-Bit (exe)

15551
8/30/2012

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển đồ họa phiên bản 14.42.15.64.5420 (6.14.10.5420) cho Intel® HD Graphics.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows XP Professional x64 Edition*
  • Kích thước: 23.4 MB
  • SHA1: 128D7B3D052D72507B51269C38761E1CDB8AEDEB

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói trình điều khiển phần mềm này sẽ cài đặt trình điều khiển Intel® Graphics Media Accelerator cho sản phẩm được liệt kê trong tệp readme. Các trình điều khiển này sẽ không hoạt động với bất kỳ sản phẩm nào khác. Xem tệp readme để biết thông tin cài đặt và ghi chú phát hành để biết chi tiết phiên bản trình điều khiển. Gói trình điều khiển này chứa phiên bản 14.42.15.64.5420 (6.14.10.5420) cho Windows XP* phiên bản 64-bit.

Sử dụng

Các trình điều khiển phần mềm này là phiên bản chung và có thể được sử dụng cho các mục đích chung. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thiết bị gốc máy tính (OEM) có thể đã thay đổi các tính năng, kết hợp các tùy chỉnh hoặc thực hiện các thay đổi khác đối với phần mềm hoặc gói phần mềm mà họ cung cấp. Để tránh bất kỳ sự không tương thích cài đặt tiềm ẩn nào trên hệ thống OEM của bạn, Intel khuyên bạn nên kiểm tra với OEM và sử dụng phần mềm do nhà sản xuất hệ thống của bạn cung cấp.

Intel và OEM máy tính có thể không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho một số hoặc tất cả các vấn đề có thể phát sinh từ việc sử dụng phiên bản trình điều khiển phần mềm chung này.

Bạn bối rối không biết tải xuống cái gì?

Tự động phát hiện và cập nhật trình điều khiển và phần mềm của bạn với Intel® Driver &; Support Assistant. Ngoài ra, hãy xem Xác định bộ điều khiển đồ họa Intel® của bạn.

Nhận hỗ trợ

Chủ đề liên quan

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.