Intel® Graphics Media Accelerator Driver, Windows 7* 64, Windows Vista* 64 (exe)

15549
2/19/2013

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Intel® Graphics Media Accelerator Driver phiên bản 15.22.58.64.2993 (8.15.10.2993) cho Windows* 7, 64-bit, và Windows Vista*, 64-bit.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Vista, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • Kích thước: 83 MB
  • SHA1: 78362EF2983FE20054A92DFEE5ABEA66C59BDF2C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói trình điều khiển phần mềm này sẽ cài đặt Trình điều khiển Đồ ® Intel® trình điều khiển Intel® Core™ xử lý với Đồ ® HD Intel. Các trình điều khiển này sẽ không hoạt động với bất kỳ sản phẩm nào khác. Xem tập tin README để biết thông tin cài đặt và GHI CHÚ PHÁT HÀNH cho thông tin phiên bản trình điều khiển. Gói trình điều khiển này bao gồm phiên bản 15.22.58.64.2993 (8.15.10.2993) cho Windows 7* 64-bit và Windows Vista* 64-bit.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với thành phần của bạn không? Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển hoặc phần mềm.

Giới thiệu về trình điều ® điều khiển của Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho bộ phận Intel® của bạn có thể đã được thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Nhận hỗ trợ

Diễn đàn Cộng đồng Hỗ trợ Đồ họa là một cuộc trao đổi ngang hàng được theo dõi dành cho cộng đồng Đồ họa Intel. Vui lòng theo liên kết này để đăng ký và tham gia vào diễn đàn.

Hỗ trợ Trình điều khiển Đồ ® Intel cũng có thể được truy cập bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng.

Trợ giúp bổ sung

Xác định Bộ điều khiển Đồ ® Intel của bạn

Xem ghi chú phát hành để biết các hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Chủ đề liên quan

Intel® Graphics Driver các câu hỏi thường gặp

Trang web của nhà sản xuất máy tính

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.