Trình điều khiển RAID phần cứng SAS cho VMWare* ESX 4

15520
1/31/2014

Giới thiệu

Chứa trình điều khiển RAID SAS HW cho VMWare* ESX 4

Các bản tải xuống sẵn có

  • VMware*
  • Kích thước: 232.8 KB
  • SHA1: 0D6025382EDFAB3BA1D306C947698B3F97F00C4B

Mô tả chi tiết

Bản tải xuống này chứa trình điều khiển RAID SAS HW cho VMWare* ESX 4

Bản tải xuống này hỗ trợ Bộ điều khiển Intel® RAID sử dụng ngăn xếp phần mềm SAS (RS3SC008, RS3DC080, RS3DC040, RS3WC080, RMS25PB080, RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080, RMS25CB040, RMT3CB080, RMS25CB080N, RMS25PB080N, RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RS2VB080, RS2VB040, RT3WB080, RS2WC040, RS2WC080, RS2SG244, RS2WG160, RMS2MH080, RMS2AF080, RMS2AF040, RS2MB044, RS2BL080, RS2BL080, RS2BL080DE, RS2BL040, RS2PI008DE, RS2PI008, SRCSASJV, SRCSASRB, SRCSATAWB, SROMBSASFC, SROMBSASMP2, SROMBSASMR, SRCSASPH16I, SRCSASBB8I, SRCSASLS4I, SRCSAS18E*, SRCSAS144E*, SROMBSAS18E*), vui lòng xác minh rằng tiện ích này đã được kiểm tra với thẻ RAID bạn đã chọn sử dụng bằng cách kiểm tra trang Web trình điều khiển cho bộ điều khiển của bạn tại http://support.intel.com.


*Các bộ điều khiển cũ hơn này nên hoạt động nhưng chưa được kiểm tra. Vui lòng xem tệp readme.txt đi kèm để biết thêm chi tiết và hướng dẫn cài đặt.

===================
Thông tin gói
===================
Phiên bản trình điều khiển =6.602.05.00.1
Hệ điều hành được hỗ trợ = VMWare ESX* 4.*


Hạt nhân được hỗ trợ: bản dựng ESX 4.0 164009
bản dựng ESX 4.1 phát hành 260247

*********************************************************
Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển
*********************************************************

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.