RAID CMDTool2 cho UEFI

15515
4/3/2017

Giới thiệu

Tiện ích dòng lệnh phiên bản 2.03.03.s6 để truy vấn và quản lý bộ điều khiển RAID.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 39.6 KB
  • SHA1: 3B59815ED3495E98B8F208F9B17A70BF46A43381

Mô tả chi tiết

Truy vấn bộ điều khiển và các thiết bị kèm theo để biết trạng thái, cập nhật chương trình cơ sở và tạo/quản lý cấu hình ổ đĩa logic.

Xem thêm RAID CMDTool2 dành cho Linux

Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.