Gói khôi phục BIOS S5520HC S5500HCV S5520HCT S5520SC cho EFI

15500
4/22/2012

Giới thiệu

Bản tải xuống này chứa gói khôi phục BIOS cho Intel® Server Board S5520HC, S5520HCV, S5520HCT và S5520SC chỉ sử dụng với EFI.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 8.4 MB
  • SHA1: 5502816D7DBD6BD404847A4F5035D51435F3CD72

Mô tả chi tiết

Bản tải xuống này chứa gói khôi phục BIOS cho Intel® Server Board S5520HC, S5500HCV, S5520HCT và Bo mạch Trạm làm việc Intel® S5520SC chỉ để sử dụng với EFI.

Việc khôi phục BIOS yêu cầu các tệp sau đây có trong thư mục gốc trên phương tiện khởi động, chẳng hạn như ổ quang SATA hoặc ổ di động USB. Các ổ đĩa mềm USB không được hỗ trợ cho quy trình này.
1. FVMAIN. FV – Tệp hình ảnh môi trường vận hành phục hồi UEFI
2. iFLASH32.EFI – Tiện ích cập nhật flash UEFI 2.6 Bản dựng 10 trở lên
3. *GHI LẠI. CAP – Tệp ảnh hưởng của bios, trong đó * đại diện cho phiên bản BIOS được tải vào hệ thống
4. KHỞI ĐỘNG. NSH - Tập tin lệnh UEFI tự động chạy khi hình ảnh môi trường vận hành UEFI được tải

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng gói này, vui lòng đọc tệp readme.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.