Gói cập nhật chương trình cơ sở S3420GPLX/LC cho IDA, EFI*, OFU & WinPE*

15462
7/2/2012

Giới thiệu

Cập nhật BIOS và Firmware cho Chương Trình Trợ Giúp Triển Khai Intel® cập nhật One Flash, Windows* PE & EFI* Shell.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 14.6 MB
  • SHA1: BA2AF8000D736ADDB9F69484E23F7CAC03237A8B

Mô tả chi tiết

Lưu ý
Bản cập nhật này chỉ dành cho Bo mạch máy chủ Intel® S3420GPLX và S3420GPLC. Các bản cập nhật cho S3420GPV và S3420GPRX có trong các bản tải xuống riêng biệt.

Gói này có thể được cập nhật bằng cách sử dụng:
- Vỏ EFI nhúng
-Chương Trình Trợ Giúp Triển Khai Intel®
- Hệ điều hành Windows* hoặc Linux* sử dụng Cập nhật Intel® One-Boot Flash (OFU)
v9.70 Bản dựng 10 hoặc mới hơn)
- Windows* Preboot Execution Environment (WinPE)

Ngoại lệ: Bản cập nhật chương trình cơ sở ME không hoạt động trong WinPE, OFU hoặc IDA. Vui lòng chỉ cập nhật chương trình cơ sở ME thông qua vỏ Giao diện chương trình cơ sở mở rộng (EFI ).

Gói này bao gồm:
BIOS: 51
BMC: 1.25
FRUSDR: 22


Mã nguồn mở cho chương trình cơ sở BMC đã được công http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=18579

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.