Trình quản lý Matrix RAID S3420 cho Windows*

15453
2/17/2010

Giới thiệu

Cài đặt Trình quản lý Matrix RAID Intel(R) S3420 trên hệ thống Microsoft Windows* được hỗ trợ.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*, Windows XP family*
  • Kích thước: 21.8 MB
  • SHA1: 2E6C6EA1CAE1B1C349E9807FDD8B2B1F97FECF59

Mô tả chi tiết

Tiện ích này cho phép cấu hình RAID trong khi hệ điều hành đang chạy.

Lưu ý: Vui lòng đọc tệp readme để biết thêm thông tin về cách sử dụng tiện ích này.

*********************************************************
Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển
*********************************************************

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.