Công cụ ngân sách điện năng

15282
2/14/2011

Giới thiệu

Công cụ ngân sách năng lượng để sử dụng Intel® Server Board dòng sản phẩm S5500WB

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
 • Kích thước: 272 KB
 • SHA1: 481F2E1BAFA852EE681534126AD8DD9F778C60A3
 • Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
 • Kích thước: 264 KB
 • SHA1: A77DBF0314FFA99A41D1BF30E2517E175F2E3E2C
 • Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
 • Kích thước: 276.5 KB
 • SHA1: 9319CCF618338D8CD3BC50DB3C6D5E67A642308C
 • Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
 • Kích thước: 269 KB
 • SHA1: 0CEFD6555C5C4571CC9A4749690C836B3741AB71

Mô tả chi tiết

Có bốn bảng tính Excel* khả dụng. Mỗi thành viên là dành cho một thành viên khác nhau của dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S5500WB.

Nếu bạn có bo mạch chủ SS5500WB với nguồn điện "ngoài kệ" tiêu chuẩn, trong khung máy không phải của Intel, hãy tải xuống S5500WB_SSI_powerbudget_tool_v04.xls
Nếu bạn có SS5500WB trong khung máy không phải của Intel với nguồn điện "đường ray đơn" 12V, hãy sử dụng S5500WB_12Vonly_powerbudget_tool_v05.xls
Nếu bạn đã mua SKU tích hợp, bo mạch S5500WB trong khung máy SR1690, hãy sử dụng SR1690WB_SSI_powerbudget_tool_R02.xls
Nếu bạn đã mua SKU đi kèm với S5500WB trong khung 12V SR1695, hãy sử dụng SR1695WB_12Vonly_powerbudget_tool_v4.xlsBản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.