Intel® Network Adapter Gigabit Base Driver dành cho FreeBSD*

15187
4/8/2020

Giới thiệu

Bản tải xuống này bao gồm phiên bản 7.7.8 của trình điều khiển cơ bản gigabit cho Các Kết nối Mạng Intel®.

Các bản tải xuống sẵn có

  • FreeBSD*
  • Kích thước: 260.9 KB
  • SHA1: 6B7DB7B81829B1462C8819702E946B65E43DD2B1

Mô tả chi tiết

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển Cơ bản FreeBSD* cho Kết nối Mạng Ethernet Intel(R).

  • trình điều khiển igb hỗ trợ tất cả các kết nối mạng gigabit dựa trên 82575 và 82576.
  • trình điều khiển em hỗ trợ tất cả các kết nối mạng gigabit khác.

LƯU Ý: Bạn có thể tải xuống các trình điều khiển này https://downloadcenter.intel.com

igb-x.x.tar.gz
em-x.x.tar.gz

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.