Trình điều khiển video trên bo mạch Mathấp-G200e cho Windows*

15149
10/30/2010

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển video BMC tích hợp cho Windows* 2003 và 2008.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
  • Kích thước: 2.8 MB
  • SHA1: 1A3AFF970FB6260D312814AED2807930A10F5DFE

Mô tả chi tiết

Tải xuống và giải nén & chạy install.bat (\WMD20100915ia.WHQL\install.bat)

*********************************************************
Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển
*********************************************************

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.