bộ điều hợp Intel® Ethernet Gói trình điều khiển hoàn chỉnh

15084
4/8/2024

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt phiên bản 29.0.1 của Gói Trình điều khiển Hoàn chỉnh bộ điều hợp Intel® Ethernet cho các phiên bản HĐH được hỗ trợ.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
  • Kích thước: 766.9 MB
  • SHA256: B1F02875CEA98B2FEFCF93CA75CDE5C2597B92F88AC152FD741CE771CBD55D33

Mô tả chi tiết

Có gì mới trong bản phát hành này

Bản phát hành này chứa gói cập nhật NVM cho I225.

Vui lòng xem lại readme và Ghi chú phát hành để biết thêm thông tin về bản phát hành này.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Nếu bạn đã mua máy chủ hoặc thiết bị mang thương hiệu OEM, hãy liên hệ với OEM của bạn để có phiên bản trình điều khiển SW tương thích với phiên bản FW chính xác của bạn. Việc sử dụng các phiên bản SW và FW chưa được xác thực để hoạt động cùng nhau sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất, tính khả dụng của tính năng và độ ổn định của hệ thống.

Xem danh sách các trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Để biết danh sách chi tiết các tính năng, bản sửa lỗi, sự cố đã biết và thông tin phát hành chung, hãy tải xuống ghi chú phát hành và xem lại readme.txt có trong mỗi bản phát hành phần mềm. Ghi chú Phát hành

Tổng quan

Này. Tệp zip chứa tất cả các trình điều khiển và phần mềm mạng Intel® Ethernet cho các phiên bản hiện được hỗ trợ của Windows *, Linux * và FreeBSD * cho hầu hết các Bộ điều hợp Intel® Ethernet. Không phải tất cả các Bộ điều hợp Intel® Ethernet và Bộ điều khiển Intel® Ethernet đều được hỗ trợ trong mọi phiên bản Windows, Linux hoặc FreeBSD.

Đây là một tệp lớn. Chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống các tệp nhỏ hơn cho hệ điều hành của mình nếu bạn không cần phần mềm cho mọi hệ điều hành.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.