bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

15084
2/17/2023

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt phiên bản 28.0 của Gói Trình điều khiển hoàn chỉnh bộ điều hợp Intel® Ethernet cho các phiên bản Hệ Điều hành được hỗ trợ.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
  • Kích thước: 777.8 MB
  • SHA1: 161CD6F65498D201A98466DFD51808427195E795

Mô tả chi tiết

Thông báo thay đổi, ngày 21 tháng 4 năm 2023:

Những gì đã được cập nhật: Ghi chú phát hành cho 28.0 đã được cập nhật để bao gồm những điều sau

  • Làm rõ thêm xung quanh một sửa chữa được triển khai trong chương trình cơ sở để giải quyết xung đột truy cập PCIe*. Mục 2.1.1.7 của Ghi chú phát hành.

================================

Có gì mới trong bản phát hành này

Vui lòng xem lại readme và Ghi chú phát hành để biết thêm thông tin về bản phát hành này.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Nếu bạn đã mua máy chủ hoặc thiết bị mang thương hiệu OEM, hãy liên hệ với OEM của bạn để có phiên bản trình điều khiển SW tương thích với phiên bản FW chính xác của bạn. Sử dụng các phiên bản SW và FW chưa được xác thực để hoạt động cùng nhau sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng, tính khả dụng của tính năng và độ ổn định của hệ thống.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Để biết danh sách chi tiết các tính năng, sửa lỗi, các vấn đề đã biết và thông tin phát hành chung, tải xuống ghi chú phát hành và xem xét readme.txt có trong mỗi bản phát hành phần mềm. Ghi chú phát hành

Tổng quan

Này. tệp zip chứa tất cả các trình điều khiển Intel® Ethernet mềm dành cho các phiên bản Windows*, Linux* và FreeBSD* hiện được hỗ trợ cho hầu hết các Bộ điều hợp Intel® Ethernet mềm. Không phải tất cả Intel® Ethernet điều hợp mạng và bộ điều khiển Intel® Ethernet đều được hỗ trợ dưới mọi phiên bản Windows, Linux hoặc FreeBSD.


Đây là một tập tin lớn. Chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống các tệp nhỏ hơn cho hệ điều hành của mình nếu bạn không cần phần mềm cho mọi hệ điều hành.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.