Intel® Bộ điều hợp Ethernet Hoàn chỉnh Gói trình điều khiển

15084
12/8/2021

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt phiên bản 26.7 của Bộ điều hợp Ethernet ® Ethernet Complete Driver Pack cho các phiên bản hệ điều hành được hỗ trợ.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 707.7 MB
  • SHA1: 35C902A8EBD0A6AFA2FC77EE71EAF8DF213AC70D

Mô tả chi tiết

Giới thiệu về trình điều khiển ® Intel

Nếu bạn đã mua một máy chủ hoặc thiết bị mang thương hiệu OEM, hãy liên hệ với OEM của bạn để biết phiên bản trình điều khiển SW tương thích với phiên bản FW chính xác của bạn. Sử dụng các phiên bản SW và FW chưa được xác nhận để làm việc cùng nhau sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất, tính khả dụng của tính năng và tính ổn định của hệ thống.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất.

Để biết danh sách chi tiết các tính năng, bản sửa lỗi, các vấn đề đã biết và thông tin phát hành chung, hãy tải xuống các ghi chú phát hành và xem lại .txt đọc được bao gồm trong mỗi bản phát hành phần mềm. Phát hành Ghi chú

Tổng quan

Này. tệp zip chứa tất cả các trình điều khiển mạng Ethernet ® Intel và phần mềm cho các phiên bản Windows * , Linux * và FreeBSD * được hỗ trợ hiện tại cho hầu hết các Bộ điều hợp Ethernet ® Intel. Không phải tất cả các Bộ điều hợp Ethernet ® Intel và Bộ điều khiển Ethernet ® Intel đều được hỗ trợ dưới mọi phiên bản Windows, Linux hoặc FreeBSD.

Đây là một tập tin lớn. Chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống các tệp nhỏ hơn cho hệ điều hành của bạn nếu bạn không cần phần mềm cho mọi hệ điều hành.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.