bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

15084
12/6/2018

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt phiên bản 23.5 của bộ điều hợp Intel® Ethernet Complete Driver Pack cho các phiên bản Được hỗ trợ của Windows*, Linux* và FreeBSD*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 482.7 MB
  • SHA1: D908370D6F62B1AD5AE0E021A0CEA7FEFE0D305E

Mô tả chi tiết

Có gì mới không

  • Hỗ trợ cho Microsoft Windows® 10 1809.
  • Hỗ trợ Microsoft Windows Server* 2019
  • Hỗ trợ Intel® PROSet Adapter Configuration Utility hành trên Microsoft Windows Server 2019 và Microsoft Windows 10 1809
  • Trình điều khiển Windows Đa năng (UWD)
  • Hỗ trợ Dịch vụ Mạng Nâng cao (ANS) trên Microsoft Windows 10 1809 và Microsoft Windows Server 2019 bằng cách sử dụng Intel PowerShell IntelNetcmdlets

-----------------------------------

Tổng quan

Tệp zip này chứa tất cả các trình điều khiển mạng Intel® Ethernet và phần mềm hiện được hỗ trợ của Windows*, Linux* và FreeBSD* đối với hầu hết các bộ điều hợp Intel® Ethernet cứng. Không phải tất cả Intel® Ethernet điều hợp mạng và Bộ điều khiển Intel® Ethernet đều được hỗ trợ dưới mọi phiên bản Windows, Linux hoặc FreeBSD.

Đây là một tập tin lớn. Chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống các tệp nhỏ hơn cho hệ điều hành của mình nếu bạn không cần phần mềm cho mọi hệ điều hành.

Xem tệp readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, có gì mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Giới thiệu về trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.