Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel® hành cho Bo mạch Di động cho Windows Vista* 64

15025
11/25/2008

Giới thiệu

Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel® hành Intel® Mobile Boards hành cho Windows Vista* 64.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Vista, 64-bit*
  • Kích thước: 19.1 MB
  • SHA1: 227915A68F31CCD09CBCF9F7DD945455CF3EA671
  • Windows Vista, 64-bit*
  • Kích thước: 19.1 MB
  • SHA1: D5EEC6E4A286509D90C6E5CD2662DB6B212FD696

Mô tả chi tiết

Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel® cho Bo ® di động Intel® cho Windows Vista* 64.

Áp dụng cho;

MGM45RM
MGM45WU

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.