Trình điều khiển video trên bo mạch cho Windows* 2003

14772
2/5/2010

Giới thiệu

Bản tải xuống này chứa các trình điều khiển video ATI* trên bo mạch cho Microsoft Windows* 2003 32bit và x64(WHQL).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2003 family*
  • Kích thước: 27.5 MB
  • SHA1: C1CAEBCAA280CD08B4F02994F7BD7D70867586EE

Mô tả chi tiết

Bản tải xuống này chứa các trình điều khiển video onboard ATI* WHQLed cho các phiên bản Microsoft Windows* 2003 32bit và x64.

Sau khi tải xuống tệp, trích xuất nội dung của tệp zip vào một thư mục tạm thời & chạy "setup.exe".

Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.

*********************************************************
Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển
*********************************************************

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.