Gói cập nhật chương trình cơ sở Intel® Modular Server hệ thống MFSYS25 và MFSYS35

14729
4/12/2012

Giới thiệu

Gói Cập nhật chương trình cơ sở hợp nhất cho Intel® Modular Server hành MFSYS25 và MFSYS35. KHÔNG hỗ trợ MFSYS25V2.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 58.2 MB
  • SHA1: 048515CB45CF0056AA89F68E7C4F76706564B35B

Mô tả chi tiết

****************************************************************************

Intel® Modular Server MFSYS25 và MFSYS35 sẽ không còn được hỗ trợ với bất kỳ chức năng, bảo mật bổ sung, hoặc các bản cập nhật khác. Sản phẩm này sẽ không còn khả dụng để tải xuống sau ngày 23 tháng 3 năm 2019. Tất cả các phiên bản đã được cung cấp như cũ. https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/series/61114/intel-modular-server-chassis-family.html

*****************************************************************************

Vui lòng lưu ý bước 25 trong phần "Cập nhật BIOS hoàn chỉnh" trong Ghi chú phát hành.
ID bộ khởi tạo SAS có thể thay đổi sau khi cập nhật Cập nhật Chương trình cơ sở Thống nhất 6.0.
Cập nhật được hỗ trợ từ phiên bản 2.7 trở lên.
Sau khi cập nhật lên UFU V6.10, không hỗ trợ quay trở lại phiên bản UFU trước đó.
Lưu ý:
UFU V6.10 và phiên bản trước không thể được sử dụng trong khung MFSYS25V2. Khung MFSYS25V2 chỉ có thể sử dụng Cập nhật chương trình cơ sở thống nhất V10.1 trở lên.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.