Intel® Network Adapter Driver cho PCIe* Intel® Gigabit Kết nối Mạng Ethernet dưới Linux*

14611
10/22/2017

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt phiên bản 3.4.0.2 của e1000e Linux* Intel® Network Adapter Driver cho Kết nối Mạng Intel® Gigabit cho PCI Express*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành, Linux*
  • Kích thước: 292.6 KB
  • SHA1: 5D538B0296181E02B97201D60FE4B897D8ADF6E2

Mô tả chi tiết

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với linh kiện của bạn không? Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật phần mềm hoặc trình điều khiển.

Mục đích

Trình điều khiển này bao gồm hỗ trợ ® Itanium® hệ thống Intel® Itanium® 2 dựa trên Intel® EM64T. Bản phát hành này hỗ trợ kernel chuỗi 2.4 mới nhất cũng như các phiên bản 2.6.x và 3.x.

e1000e.x.x.x.tar.gz được thiết kế để hoạt động với Intel® 82563/82566/82567 Gigabit Ethernet PHY, Intel® 82571/82572/82573/82574/82577/82578/82579/82583 Bộ điều khiển Ethernet Gigabit, và các bộ điều khiển I217/I218 theo Linux*. Phiên bản mới nhất và các phiên bản trước đó của trình điều khiển này có sẵn từ SourceForge*.

Nếu bộ điều hợp/kết nối của bạn không phải là 82563, 82566, 82567, 82571, 82572, 82573, 82574, 82577, 82578, 82579 hoặc 82583, bạn nên sử dụng một trong các trình điều khiển sau:

  • trình điều khiển igb-x.x.tar.gz hỗ trợ tất cả các Bộ điều hợp/Kết nối Mạng Gigabit dựa trên Intel® 82575, 82576, 82580, I350, I210 hoặc I211
  • trình điều khiển e1000-x.x.x.tar.gz hỗ trợ tất cả các Bộ điều hợp/Kết nối Mạng Intel® 8254x dựa trên Intel® 8254x và PCI-X Gigabit Network Adapters/Connections

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Giới thiệu về trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy tính

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.