Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho PCIe* Kết nối mạng Intel® Gigabit Ethernet trong Linux* - BẢN PHÁT HÀNH CUỐI CÙNG

14611
4/22/2020

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt phiên bản 3.8.4 của e1000e Linux* Intel Network Adapter Driver cho Intel® Gigabit Network Connections for PCI Express*. - Bản phát hành cuối cùng

Các bản tải xuống sẵn có

 • OS Independent, Linux*
 • Kích thước: 311.6 KB
 • SHA256: 4441515302F901E32F29B9B4702239F176D3C02C3B9A697009F93012205E0DE1

Mô tả chi tiết

Có gì mới không

 • Đã thêm bản sửa lỗi vào luồng s0ix để hỗ trợ trường hợp được kết nối cáp.
 • Hỗ trợ ban đầu cho các thiết bị sau:
  Kết nối Ethernet (13) I219-LM
  Kết nối Ethernet (13) I219-V
  Kết nối Ethernet (14) I219-LM
  Kết nối Ethernet (14) I219-V
  Kết nối Ethernet (15) I219-LM
  Kết nối Ethernet (15) I219-V
  Kết nối Ethernet (16) I219-LM
  Kết nối Ethernet (16) I219-V
  Kết nối Ethernet (17) I219-LM
  Kết nối Ethernet (17) I219-V
 • Backport đến upstream: 0290bd291c (netdev: chuyển hàng đợi bị kẹt vào tay cầm timeout)
 • Backport to upstream: b0ddfe2bb2 (intel: correct return from set features callback)
 • Backport để ngược dòng: ee2e80c194 (e1000e: Sử dụng dev_get_drvdata nếu có thể)
 • Backport để ngược dòng: a702381940 (e1000e: Sử dụng rtnl_lock để ngăn chặn các điều kiện đua giữa net và pci / pm)
 • Backport để ngược dòng: daee5598e4 (e1000e: Thả không cần thiết __E1000_DOWN hơi xoay)
 • Backport to upstream: 12299132b3 (net: ethernet: intel: Demote MTU change prints to debug)
 • Backport to upstream: c557a4b3f7 (e1000e: Sử dụng netdev_info thay vì pr_info cho các thông báo liên kết)

Mục đích

Trình điều khiển này bao gồm hỗ trợ cho hệ thống Intel Itanium® 2 và Intel® EM64T. Bản phát hành này hỗ trợ nhân dòng 2.4 mới nhất cũng như các phiên bản 2.6.x và 3.x.

e1000e.x.x.x.tar.gz được thiết kế để hoạt động® với Intel 82563/82566/82567 Gigabit Ethernet PHY, Intel® 82571/82572/82573/82574/82577/82578/82579/82583 Bộ điều khiển Gigabit Ethernet và bộ điều khiển I217/I218 trong Linux*. Phiên bản mới nhất và các phiên bản trước của trình điều khiển này có sẵn từ SourceForge*.

Nếu bộ điều hợp/kết nối của bạn không phải là 82563, 82566, 82567, 82571, 82572, 82573, 82574, 82577, 82578, 82579 hoặc 82583, bạn nên sử dụng một trong các trình điều khiển sau:

 • Trình điều khiển igb-x.x.x.tar.gz hỗ trợ tất cả các bộ điều hợp/kết nối mạng Gigabit dựa trên Intel® 82575, 82576, 82580, I350, I210 hoặc I211 dựa trên Gigabit
 • Trình điều khiển e1000-x.x.x.tar.gz hỗ trợ tất cả các bộ điều hợp / kết nối mạng PCI và PCI-X Gigabit dựa trên Intel® 8254x

Xem ghi chú readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ nhà sản xuất máy tính

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.