Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho các Kết nối Mạng Gigabit dựa trên 82575/6 và 82580 trong FreeBSD*

14610
12/22/2023

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển cơ sở FreeBSD* cho Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82575/6, 82580, I210/1 và I350.

Các bản tải xuống sẵn có

  • FreeBSD*
  • Kích thước: 187.1 KB
  • SHA256: D844FCB80C5472A85D8AF8921A4A20E8B27AF55BA3D9333E64D884BF2F75CC6D

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển cơ sở FreeBSD igb cho Kết nối Mạng Ethernet Intel(R).

Trình điều khiển igb hỗ trợ thiết bị dựa trên bộ điều khiển sau:

* Tất cả các kết nối mạng gigabit dựa trên 82575 và 82576

LƯU Ý: Bạn có thể tải xuống trình điều khiển Ethernet tại: https://downloadcenter.intel.com

igb-x.x.x.tar.gz

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.